Kontrola jakości

  • Nadzór nad  pracami działu jakości jako niezależny Inspektor Spawalnictwa  ( Uprawnienia IWI-C)
  • Odbiory prac spawalniczych w trakcie produkcji, na budowie, na zlecenie  klienta
  • Weryfikacja podwykonawców pod względem spełnienia wymagań  i jakości produkcji
  • Dokumentacja powykonawcza przygotowanie , kontrola, analiza , weryfikacja
  • Badania Nieniszczące  przeprowadzane przez niezależnych inspektorów
  • Badania Wizualne
  • Badania Magnetyczno-proszkowe
  • Badania Penetracyjne
  • Badania Ultradźwiękowe
  • Zakładowa Kontrola Produkcji wg PN EN  1090 – Opracowanie dokumentacji, nadzór nad działaniem