Usługi Spawalnicze

Tech-System oferuje wykonywanie usług monterskich oraz spawalniczych na podstawie dokumentacji klienta lub własnej przy współpracy z konstruktorem. Wykonujemy konstrukcję do 3 ton na podstawie dokumentacji klienta  lub  opracowanej własnej , zatwierdzonej przez klienta   ( oprzyrządowanie produkcyjne ) z materiałów:
  • niestopowe stale konstrukcyjne S235, S355,
  • niestopowe stale drobnoziarniste 420, 460,
  • drobnoziarniste stale do pracy w obniżonych temperaturach S690QL, S960QL,
  • stale walcowane termomechanicznie S650MC, S700MC.
  • Stale austenityczne ( nierdzewne)
  • Aluminium
Cięcie
Spawalnictwo