Wdrożenia dla firm

  • Przygotowanie zakładu do wdrożenia oraz wdrożenia  Spawalniczego Systemu Jakości  zgodnie z PN EN ISO 3834
  • Przygotowanie zakładu do wdrożenia oraz wdrożenia  wymagań  wg Normy  PN EN 1090  we wszystkich klasach ( EXC 1-EXC4)
  • Przygotowanie zakładu  do wdrożenia oraz wdrożenie  wymagań  wg Normy  PN EN 15085   – Spawanie pojazdów szynowych